İlgili yönetmelik değişikliği gereğince limit artış işlemleri aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir. Bir takvim yılı içerisinde en fazla 3 defa, dönem borcunun %50 ve altında ödeme yapan müşterinin tüm kredi kartlarının limitleri dönem borcunun tamamının ödenmesine kadar arttırılamaz.